Fakturaerne for aprils kursusbeviser er nu udsendt

Der er nu faktureret for kursusbeviser udstedt for kurser afholdt i april.
Fakturaerne er afsendt pr. mail.

Vi fakturerer på bagrund af de oplysninger, du ved at logge på FSFI's hjemmeside har indtastet til os om din kontaktadresse samt faktureringsønsker for hhv beviser og kontingent.

I udgangspunktet er det meningen, at medlemmerne selv skal redigere og tjekke rigtigheden af de kontakt- og faktureringsoplysninger, der er givet til FSFI. 
Sekretariatet er selvfølgelig klar med vejledning eller et hjælpende tastetryk, hvis det driller dig.

En del medlemmer opdager ikke fakturaen (eller andet post fra os) i tide, fordi det er røget i spam, så tjek lige spambakken med jævne mellemrum!

Andre medlemmer har ikke givet tilstrækkelige oplysninger på deres profil hos FSFI.

Læs eventuelt svaret på disse "hyppigt stillede spørgsmål" om fakturering.

God weekend!