Fælles medlemsforsikring fra januar 2015

Som medlem af FSFI vil du fra 2015 være omfattet af en fælles erhvervsansvarsforsikring. Forsikringen har som noget helt unikt en udvidet dækning for netop de områder, der er relevante for førstehjælpsinstruktører.

Især tages der højde for, at nyere uddannelsesplaner i højere grad end før, lægger op til mange flere praktiske øvelser for deltagerne i undervisningen. Forsikringen dækker således skader, som under en øvelse forvoldes på dine kursister af enten dig, andre kursister eller kursisten selv.

FSFIs nye medlemsforsikring indeholder:

  • Erhvervs- og produktansvar.
  • Behandling og bearbejdning.
  • Fareafværgelse.
  • Pludselig forurening.

Du kan uddybende beskrivelser af dækningen for hver enkelt punkt ved at følge dette link.