Erhvervsnetværk for førstehjælpsinstruktører i Jylland

Der er denne uge møde i erhvervsnetværket for førstehjælpsinstruktører i Jylland.

Mødet afholdes i Aalborg den 5. september. Her vil temaet være øvelser i færdselsrelateret førstehjælp med flere tilskadekomne. Ovenikøbet er der en bus til rådighed.

Hvis du er interesseret i at være en del af netværket og måske deltage i det næste møde, skal du henvende dig til denne facebook-gruppe:
https://www.facebook.com/groups/insnetvaerkjylland/

Netværket har fungeret i nogle år og henvender sig primært til selvstændige instruktører med egen virksomhed. Typisk afholdes en 2-4 møder årligt forskellige steder i Jylland. Temaerne aftales fra gang til gang og kan være relateret til både det at undervise, det at være selvstændig eller det førstehjælpsfaglige. 


7

Billedet er fra det seneste møde i netværket. Her var temaet sminkning. Og naturligvis en masse snak over kaffen om at undervise i forskellige sammenhænge, drive virksomhed etc.

Har du kendskab til eller deltager du i andre netværk, der har relevans for førstehjælpsinstruktører, er du meget velkommen til at skrive til sek@fsfi.dk hvis I ønsker, at vi deler informationer om jeres møder og tiltag.

Billedet er taget af Lone Fuglsang Holst