Guidelines er udkommet - også på dansk.

Guidelines 2021 fra det Europæiske Råd for Genoplivning er udkommet 

Det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC offentliggjorde den 25. marts nye, opdaterede guidelines om genoplivning og førstehjælp.

Dansk Råd for Genoplivning har, som det nationale råd under ERC, oversat udvalgte kapitler og materialer efter aftale med ERC.

Oversættelsen er udarbejdet af medlemmer fra DRG’s styregrupper for ERC-kurser og kvalificeret af DRG’s ekspertgruppe samt de lægefaglige selskaber og regionale akutberedskaber i DRG. DRG’s medlemsorganisationer har desuden haft materialet til gennemsyn forud for offentliggørelsen.
Guidelines udgives hvert femte år. Det er første gang, en dansk oversættelse af udvalgte kapitler udkommer samtidig med ERC's offentliggørelse.

Du kan læse mere og finde links til oversættelserne på Dansk Råd for Genoplivnings hjemmeside. 

FSFI var ved næstformand, Jakob kruse Enemærke repræsenteret i den digitale ERC-kongres, hvor guidelines i sidste uge blev offentliggjort.
Endvidere er FSFI medlem af Dansk råd for Genoplivning.

Vi vil i forbindelse med et kommende nyhedsbrev medsende FSFI's bestyrelses kommentarer til de nye guidelines.