Genoplivning af børn, 0 - 18 år

Retningslinjer for genoplivning af børn

Dansk Førstehjælpsråd har i dag udgivet et sæt retningslinjer for lægfolks genoplivning af børn mellem 0 og 18 år.

Retningslinjerne følger dem, som Norsk Resuscitasjonsråd udgav tidligere på året og som Norsk Førstehjelpsråd følger.

"  Baggrund: European Resuscitation Council udgav i marts 2021 sine guidelines for bl.a. genoplivning. I modsætning til tidligere, så var basal genoplivning til børn for lægmand kun beskrevet kort.
I stedet var en algoritme for pædiatrisk genoplivning beskrevet. Det fremgik af teksten, at førstehjælpere der var trænede i pædiatrisk genoplivning, skulle benytte den specifikke pædiatriske genoplivningsalgoritme.

En stor del af de, der undervises i basal genoplivning af børn i Danmark, er imidlertid at betegne som lægfolk. Det drejer sig om pædagogisk personale, dagplejere, skolepersonale, livreddere og lignende.

Mange af disse vil have lært en voksen HLR-algoritme tilpasset børn, der indeholder en 30:2 rytme – en del vil endvidere have lært den almindelige voksen HLR-algoritme. En fuld pædiatrisk genoplivningsalgoritme med 15:2 rytme og alle dens øvrige afvigelser fra voksen HLR-algoritmen tilpasset børn vil i værste fald kunne medføre handlingslammelse eller deciderede diskussioner på stedet for hjertestop – og strider mod det hidtidige princip; ”keep it simple”. Dansk Førstehjælpsråd tog derfor initiativ til en kontakt til

Dansk Råd for Genoplivning samt Norsk Førstehjelpsråd, Norsk Resuscitasjonsråd og HLR-rådet i Sverige for at diskutere en skandinavisk approach.

På baggrund af dette vedtog Dansk Førstehjælps på dets 116. møde disse retningslinjer."

Udfold hele dokumentet her.  

Se også denne nyhed, som Dansk Førstehjælpsråd har udgivet i dag.