Godkendte førstehjælpsbøger

DFR har den 2. april 2020 opdateret listen over godkendte førstehjælpsbøger.

Du finder listen her på  DFR's hjemmeside.

"For at en førstehjælpsbog må bruges på en af Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser, skal bogen være godkendt af rådet.

I rådets uddannelsesplaner hedder det: "Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og delkompetencebeskrivelser. Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger."

På FSFI's interne sider kan du finde en række tilbud og medlems-rabatter  på materialer. Siden opdateres løbende.  (Linket kræver at du logger ind)