Påbud om at aflyse kurser er stadig gældende.

DER MÅ STADIG IKKE AFHOLDES KURSER

FSFI får i sekretariatet løbende spørgsmål om hvorvidt og hvornår, der må afholdes førstehjælpskurser i regi af DFR. 
Der må ikke afholdes kurser endnu.

Forlængelsen af påbuddet om aflysning af førstehjælpskurser gældende fra den 21. december 2020 betyder, at der stadig IKKE må afholdes kurser.
Hvor længe påbuddet fastholdes vides ikke, men DFR - og FSFI - følger naturligvis myndighedernes udmeldinger nøje. I det øjeblik det igen er muligt og forsvarligt at afholde førstehjælpskurser, meddeler vi hurtigst muligt dette på hjemmesiden, i et nyhedsbrev og på Facebook.

UNDTAGELSER

"Undtaget fra dette er kurser for operativt personel i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. 
Disse kurser skal aftales med Forsvarets Sanitetskommando eller Beredskabsstyrelsens hovedkontor.

Ligeledes er Færøerne og Grønland også undtaget fra nedlukningen og der må således godt gennemføres førstehjælpskurser her. "