Fakturering af oktober

Fakturering af beviser udstedt 1. -31. oktober 2021

FSFI har i dag udsendt fakturaer for førstehjælpsbeviser udstedt i Dansk Førstehjælpsråds bevissystem i løbet af oktober måned.

Der er fremsendt en faktura til alle de medlemmer, der har udstedt beviser i perioden.
Medlemmer, der i FSFI's system har markeret, at de fast skal faktureres via EAN har dog ikke modtaget en faktura; den er i stedet sendt elektronisk til betalerens EAN-nummer.

HVEM FÅR REGNINGEN?
Som altid stiler vi fakturaen til den adresse (inkl CVR-nummer), der på faktureringsdatoen i medlemsprofilen er markeret som værende betaler af medlemmets beviser.

Medlemmet får altid en cc-mail til orientering.

Kig i din spambakke, hvis du ikke kan finde mailen eller tjek, hvilken mailadrese, du har oplyst til os.

Desuden kan du se gamle fakturaer i arkivet i din profil hos FSFI.

BETALINGSKORT JA TAK!
Er der på din profil registreret et betalingskort, der er markeret som betaler af beviserne, trækkes beløbet automatisk.

Hvis du ikke har tilmeldt et fast betalingskort, beder vi betale regningen manuelt  med et betalingskort via linket i mailen, hvor fakturaen er vedhæftet, eller via din profil på hjemmesiden.
Betalinger med betalingskort er absolut mindst tidskrævende for os at registere.

RYKKERE 
Desværre er det nødvendigt udsende en del påmindelser.
Første påmindelse for en regning kan betales helt almindeligt via hjemmesiden og helst med betalingskort.

Til gengæld er processen anderledes, når vi når til påmindelse nummer 2. Den er nemlig pålagt et rykkergebyr - bl.a efter ønske fra generalforsamlingen - og kan derfor KUN betales fuldt ud ved en bankoverførsel. Samtidig med at vi udsender denne rykker nummer 2 blokeres medlemmets adgang til DFR's bevissystem.

Det er besværligt, men åbenbart nødvendigt for at få de sidste betalinger i hus. Alt dette besvær kan man som medlem spare sig for ved at tilmelde et kort til automatisk betaling, holde øje med mailboksen og tjekke foreningens nyheder - især omkring de typiske faktureringstidspunkter.

Også påmindelserne sendes cc medlemmet, da det uanset arbejdssted i sidste ende er medlemmets ansvar, at regningerne betales. Medlemskabet er altid personligt.

HVAD NU HVIS EN OPRETTER KURSET OG EN ANDEN INSTRUKTØR UNDERVISER OG UDSTEDER BEVISER?
Den instruktør, der har oprettet selve kurset er den, der faktureres for beviserne. 

Det betyder, at hvis I er to instruktører på beviset, vil det være den af jer, der har oprettet SELVE KURSET, der får regningen, uanset hvem der opretter beviserne.

Det samme gælder, hvis en instruktør i bevissystemet overlader et kursus til en anden instruktør. 

Hvis du vil vide mere om ovenstående situationer i bevissystemet, så læs denne nyhed.

JEG HAR FLERE ARBEJDSSTEDER, HVAD SÅ?
FSFI's fakturering er en automatisk sammentælling af hver enkelt medlems bevisudstedelser. Som en service kan vi stile og sende den samlede regning til en enkelt fast arbejdsgiver. Har du flere arbejdsgivere eller - steder, skal du modtage den samlede regning selv og derefter selv viderefakturere til de relevante steder.

Det er alt for omfangsrigt for foreningen at dele medlemmernes regninger op i mindre portioner.

NÆSTE FAKTURERINGER I FSFI 

Næste gange vi fakturerer er:

30. november - for kontingent 2022
17. januar 2022 - for november og decembers beviser.
15. marts 2022 - for januar og februars beviser.

SPØRGSMÅL?

Har du spørgsmål til processen, til din faktura eller ved du, at du stopper som instruktør ved årsskiftet, så kontakt sek@fsfi.dk