Der er faktureret for beviser i dag - bliv klogere på fakturering

Fakturering af beviser udstedt 1. - 30. september

FSFI har i dag udsendt fakturaer for førstehjælpsbeviser udstedt i Dansk Førstehjælpsråds bevissystem i løbet af september måned.

Der er fremsendt en faktura til alle de medlemmer, der har udstedt beviser i perioden, pånær medlemmer, der i FSFI's system har markeret at de fast skal faktureres via EAN.

HVEM FÅR REGNINGEN?

Som altid stiler vi fakturaen til den adresse (inkl CVR-nummer), der på faktureringsdatoen i medlemsprofilen er markeret som betaler af medlemmets beviser. Medlemmet får en cc mail til orientering.

Kig i din spambakke, hvis du ikke kan finde mailen eller tjek, hvilken mailadrese, du har oplyst til os.

BETALINGSKORT JA TAK!

Er der på din profil registreret et betalingskort, der er markeret som betaler af beviserne, trækkes beløbet automatisk.

Hvis du ikke har tilmeldt et betalingskort, beder vi betale regningen med betalingskort via linket i mailen med fakturaen eller via din profil på hjemmesiden.
Betalinger med betalingskort er absolut mindst tidskrævende for os at registere.

HVAD NU HVIS EN OPRETTER KURSET OG EN ANDEN INSTRUKTØR UNDERVISER OG UDSTEDER BEVISER?

Den instruktør, der har oprettet selve kurset er den, der faktureres for beviserne. 

Det betyder, at hvis I er to instruktører på beviset, vil det være den af jer, der har oprettet SELVE KURSET, der får regningen, uanset hvem der opretter beviserne.

Det samme gælder, hvis en instruktør i bevissystemet overlader et kursus til en anden instruktør. 

Hvis du vil vide mere om ovemstående situationer i bevissystemet, så læs denne nyhed.

JEG HAR FLERE ARBEJDSSTEDER, HVAD SÅ?

FSFI's fakturering er en automatisk sammentælling af hver enkelt medlems bevisudstedelser. Som en service kan vi stile og sende den samlede regning til en enkelt fast arbejdsgiver. Har du flere arbejdsgivere eller - steder, skal du modtage den samlede regning selv og derefter selv viderefakturere til de relevante steder.
Det er alt for omfangsrigt for foreningen at dele medlemmernes regninger op i mindre portioner.

NÆSTE FAKTURERING 

Næste gange vi fakturerer er:

15. november - for oktobers beviser
30. november - for kontingent 2022
17. januar - for november og decembers beviser.

SPØRGSMÅL?

Har du spørgsmål til processen, til din faktura eller ved du, at du stopper som instruktør ved årsskiftet, så kontakt sek@fsfi.dk