Fakturering for beviser

FSFI har netop faktureret for førstehjælpsbeviser udstedt i februar og marts måned. Både IT-udvikling af de bagvedliggende processer i faktureringen og et ønske om at give medlemmerne en pause fra regningerne i perioden hvor det ikke var muligt at undervise, har ligget til grund for denne lidt forskudte fakturerings-runde.

På den faktura, der netop er fremsendt, fremgår de beviser, der er udstedt i DFR’s bevissystem i perioden fra og med den 1. februar til og med den 31. marts.

Et bevis, der eksempelvis er udstedt i marts men tilhørende et kursus afholdt i januar, vil fremgå af fakturaen for marts.
Og et bevis, der er udstedt i april men tilhørende et kursus afholdt i marts, vil først fremgå af fakturaen, når vi fakturerer for april måned.

I samarbejde med FSFI’s faste IT-leverandør, ProCore, har vi de seneste uger arbejdet med at styrke og optimere de arbejdsgange, der ligger bag faktureringen af medlemmerne og med at tilpasse FSFI’s eget medlemssystem til det faktureringsudtræk, vi får fra DFR’s nye bevissystem.

Det er således, at de oplysninger instruktøren tilføjer om kunden i bevissystemet, er til instruktørens eget brug. Vores faktura sendes samlet til instruktøren og cc til den alternative betaler, der eventuelt er oplyst i FSFI’s system på instruktørens profil på www.fsfi.dk

Er du tilmeldt vores automatiske betalingsordning, trækkes beløbet på dit kort. Har du ikke tilmeldt et kort, eller var det ikke muligt for os at trække penge på det tilmeldte kort, ligger der på din medlemsprofil et engangslink til betaling. Desuden kan du i arkivet se dine fakturaer.

Og er du tilmeldt EAN, sender vi den elektroniske faktura til din arbejdsplads; du hører kun fra os, hvis der er bøvl med betalingen.

Beviser udstedt i april og maj måned vil sammen blive faktureret i medio juni.