Fakturering af førstehjælpsbeviser gennemført

Førstehjælpsbeviser udstedt i april og maj er faktureret.

Du har netop modtaget en faktura for beviser udstedt i DFR's bevissystem i perioden fra 1. april til 31. maj.

  • Hvis du er tilmeldt FSFI's abonnementsordning, har du modtaget en mail med besked om, at vi har trukket penge på dit registrerede betalingskort. Mailen er vedhæftet en kvittering. 

  • Har vi ikke kunnet trække penge på kortet, har du modtaget en mail med besked om dette. I disse tilfælde skal den udstedte faktura betales manuelt - også selv om du tilmelder et nyt kort.

  • Er du ikke tilmeldt betalingsordningen, modtager du også en mail med en faktura og et link til betaling. Vi anmoder venligst medlemmerne om, at regningen betales med betalingskort via linket i mailen eller på medlemsprofilen, da dette letter vores administration.

  • Hvis du har oplyst en alternativ betaler på din FSFI-medlemsprofil sendes mailen cc denne adresse. Det er dog altid medlemmets ansvar, at regningen bliver betalt.

  • Mail om faktureringen kommer fra FSFI Medlemshåndtering web@fsfi.dk

  • Du kan i øvrigt se dine gamle fakturaer i arkivet på medlemsprofilen. Log på www.fsfi.dk og benyt "se alle fakturaer" hvor du trykker på det lille øje.

  • Husk desuden at holde øje med spam og andre sorteringsfunktioner i din mail; bl.a. "promoveringer" i gmail. 

  • Har du oplyst at din arbejdsplads skal faktureres via EAN, skal du umiddelbart ikke foretage dig noget, med mindre vi kontakter dig, fordi regningen ikke betales.