Oversættelse og fortolkning af COVID - 19 guidelines

Dansk oversættelse og fortolkning af ERC's COVID-19 guidelines

Dansk Råd for Genoplivning har udgivet en dansk oversættelse og fortolkning af European Resuscitation Council's COVID-19 guidelines.

Anbefalingerne er udarbejdet af DRG's bestyrelse og sekretariat. Anbefalingerne tager hensyn til det faktum, at der på nuværende tidspunkt er få smittede i Danmark.

Link til Anbefalinger om COVID-19 og genoplivning af voksne for lægmand og uddannelse

Link til Guidelines 2020 om COVID-19 fra det Europæiske Råd for Genoplivning. Kapitel 4-5: Genoplivning af børn og nyfødte

Link til Anbefalinger om COVID-19 og førstehjælp

Link til Guidelines 2020 om COVID-19 fra det Europæiske Råd for Genoplivning. Kapitel 8: Førstehjælp

Link til Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside
Link til DRG's hjemmeside