Årsrapport 2020

Nye tal fra Dansk Hjertestopregister

I forbindelse med Hjertestarterdagen, der fandt sted lørdag den 16. oktober, offentliggjorde Dansk Råd for Genoplivning de nyeste tal fra Dansk Hjertestopregister.

Som noget nyt er forskellen på land og by blevet kortlagt i rapporten:

"Ingen forskel på overlevelsen efter hjertestop mellem land og by.
Nye tal fra Dansk Hjertestopregister viser, at der ikke er nævneværdig forskel på overlevelsen i tyndt- og tætbefolkede områder efter hjertestop uden for hospital. Samtidig viser tallene, at danskerne under COVID-19 pandemien udviste beredvillighed i verdensklasse og fortsat trådte til med hjertelungeredning." 

skrev DRG blandt andet i den pressemeddelelse, der udsendtes sammen med rapporten. 

Se rapporten i sin fulde længde!