Fakturering af de sidste beviser fra 2017

FSFI har nu faktureret de sidste bevisudstedelser foretaget i 2017.

  • abonnementstilmeldte

Er du tilmeldt abonnementsordningen, har du modtaget en mail med kvittering for din betaling. Af kvitteringen fremgår det hvilke kurser, du har udstedt beviser til.
(Dateringen af kurserne nævner måneden først; mm/dd/år).

Hvis du har indtastet oplysninger om et kreditkort, men stadig modtager en regning, skyldes det med ret stor sikkerhed, at du blot har gemt dine kortoplysninger men ikke markeret og gemt, hvilke ydelser FSFI må trække på det. 
Du kan læse mere om abonnementsordningen her!

Læs FSFI's procedure for fakturering af beviser.

 

  • EAN

I feltet "ADRESSER" benytter du en af de to "alternative profiler", og her indtaster du oplysninger om en arbejdsgivers EAN-nummer, OG under FAKTURERING angiver du hvilken ydelse hos FSFI, EAN-nummeret skal benyttes til. 
Har dette været gjort korrekt, faktureres din arbejdsgiver, og du hører kun fra os angående betalingen, hvis der opstår problemer med den.

Hvis du først laver ændringen NU og derfor har brug for at den allerede udsendte faktura laves om, skal du kontakte sekretariatet! 

  • Medsendt regning og link til betaling

Har du hverken EAN eller tilmeldt et betalingskort, kan du betale regningen ved at tilgå din profil og her betale fra gang til gang med betalingskort.

I mailen med den vedhæftede regning finder du desuden et link til direkte betaling med kreditkort. Dette link kan du videresende til din eventuelle arbejdsgiver, hvis ikke vedkommende allerede har modtaget det, fordi du under "FAKTURERING" har angivet en alternativ profil som betaler af dine ydelser hos FSFI.

Når regningen er betalt (med betalingskort), kan du se det med det samme på din profil hos FSFI; ved at der er et grønt flueben og teksten "ingen ubetalte elektroniske beviser". (*Dette gælder ikke evt. gamle regninger udstedt af FSFI i 2017.)

Har du opgivet en alternativ betaler, modtager både du og den alternative profil mailen med regningen og betalingslinket. Dette sker, så du altid kan følge med i, hvilke kurser der betales for.

  • Bankoverførsel er langsomst og besværlig for FSFI

Bankoverførsel er den betalingsform, der giver os absolut mest manuelt administrativt arbejde i sekretariatet.
Derfor går der også noget tid, inden det vil fremgå af din profil hos FSFI, at du har betalt en "aktiv" regning ved bankoverførsel. 
Der er nemlig ikke direkte forbindelse mellem banken og din profil. Det er der til gengæld mellem betalinsglinket og profilen.

Ændringer, du gemmer i profilen, kommer først med næste gang, vi fakturerer.

Faktureringen er foretaget på baggrund af de oplysninger, du har indtastet i din profil hos FSFI. Ændringer, du har foretaget i profilen, efter at du har modtaget mailen vedrørende faktureringen, kan naturligvis ikke registreres på den udsendte faktura. 

Dette betyder også, at hvis du tilmelder dig abonnementsordningen, skal du stadig betale selv de regninger (og eventuelle rykkere), vi allerede har udsendt.