Onsdag den 15. blev der faktureret for beviser udstedt i juni og juli

Førstehjælpsbeviser oprettet i DFR's bevissystem af FSFI's medlemmer i perioden 1. juni til og med 31. juli 2018 blev faktureret for en uge siden. 

Udsteldelsestidspunktet afgør om beviset er med på regningen. Datoen for afholdelse af kurset har således ikke indflydelse på om beviserne er med på den aktuelle regning.

Alt efter om du er tilmeldt abonnementsordningen eller ej, ligger der en mail til dig med enten en kvittering (som vedhæftet fil) eller regning (som vedhæftet fil) .
Og har du tilkendegivet på din brugerprofil hos FSFI, at din arbejdsgiver  betaler med EAN, er regningen sendt via EAN.

HJÆLP, jeg troede, at jeg havde tilmeldt mig abonnementsordningen, men jeg får en regning!??

Mener du at have tilmeldt et betalingskort til automatisk betaling på vores hjemmeside, men undrer dig over, at du har modtaget en regning i stedet for en kvittering, er der her nogle typiske årsager til at dette sker:

  • kortet, du har tilmeldt, er udløbet i mellemtiden
  • der er ikke dækning på kortet
  • du har registreret kortet, men ikke herefter markeret, at FSFI må trække betaling for ydelsen "beviser". 
  • du har tilmeldt et betalingskort i minutterne EFTER, at vi har kørt fakturereringen gennem systemet

Bemærk at regninger eller rykkere udskrevet INDEN, du tilmelder et betalingskort, IKKE kan omfattes af den faste betalingsordning.

 

Vil du ikke tilmelde et kort til fast betaling?
Alle regninger kan også betales fra gang til med betalinsgkort:

  • Regningen ligger som aktiv link på din brugerprofil hos FSFI, når du logger på.
  • Den kan også betales med betalingskort ved at aktivere det link, der er i mailen, som regningen er vedhæftet.
  • Når regningen er betalt forsvinder det aktive link.

Vi trækker beløbet i overenstemmelse med betalingsfristen. Det vil sige en uge efter udsendelse. I dette tilfælde i dag.

Du kan også læse mere her: 

Tidligere udgivet nyhed

Retningslinjer for fakturering


Beviser udstedt i købet af august måned faktureres samlet omkring den 15. september.

Spørgsmål vedr. fakturering rettes til sek@fsfi.dk