Førstehjælpsbeviser fra januar faktureret

Har du udstedt førstehjælpsbeviser i perioden 1. januar til og med 31. januar i regi af FSFI, er disse nu faktureret. 

Opgørelsen er således ikke afhængig af, hvornår kurset er afholdt, men hvornår du har udstedt beviset. Dette betyder også at eksempelvis en efterudstedelse i januar af et enkelt bevis på et kursus afholdt for flere måneder siden, kommer med på den aktuelle regning.

Du kan naturligvis af opgørelsen både se udstedelsesdatoen og kursusdatoen, så du kan holde styr på, hvad du betaler for.

BEMÆRK i den forbindelse at dateringen på fakturaens sammentælling er "omvendt":  Det betyder at der eksempelvis står 1/13/2019 ved beviser, som er udstedt den 13. januar 2019.

LÆS MERE NYTTIG INFORMATION:
Du kan læse en række andre nyttige informationer om FSFI's fakturering af beviser samt om opsætningen af din brugerprofil på vores hjemmeside i denne nyhed fra sidste måned: /nyheder/offentlig/fakturering-af-foerstehjaelpsbeviser-udstedt-nov-og-dec-2018.aspx


NÆSTE FAKTURERING

Fakturering af beviser udstedt i løbet af februar måned er planlgt til at finde sted fredag den 15. marts.