Der er faktureret for beviser- se næste faktureringsdatoer

Fakturering af beviser

FSFI har netop faktureret for de førstehjælpsbeviser, der er udstedt i perioden 1. august til og med 31. august. 

Beviserne fremgår af en samlet regning, hvor du kan se hver enkelt kursus samt antal beviser pr kursus. Har du ved vores hjælp fået rettet eller tilføjet et bevis i løbet af perioden, vil dette bevis også fremgå af regningen.

Hvis du på din profil har markeret, at Alternativ profil A eller B skal have fakturaen, vil denne profils oplysninger fremgå som modtager på fakturaen. Fakturaen sendes cc til dig på den mail, du har oplyst som brugernavn hos os.

Det er ikke muligt for os at dele den enkelte instruktørs bevisudstedelser op i separate regninger til forskellige arbejdsgivere eller kunder. 

Har du tilmeldt et betalingskort til din profil og markeret at kortet skal betale for dine beviser, er det dette kort, der betaler beviserne uanset hvilket navn, der fremgår af fakturaen.

Du kan altid tjekke om der ligger ubetalte regninger på din profil; det vil fremgå tydeligt. Vi foretrækker at fakturaerne betales via profilen med betalingskort, da dette letter bogholderens og sekretariatets arbejde.

 Hvis du har fået en rykker nummer 2, skal denne grundet gebyr dog betales i banken.

Har du spørgsmål, så kontakt sek@fsfi.dk

Hvis I er flere instruktører, der underviser sammen, eller inviterer hinanden til at undervise, er det værd at være bevidst om, at den der opretter selve kurset i bevissystemet er den, der modtager fakturaen fra FSFI.

Læs mere om det her.

Næste faktureringer 

  • Den 15. oktober: fakturering for beviser udstedt i september måned
  • Den 15. november: fakturering for beviser udstedt i oktober måned
  • I slutningen af november fakturerer vi for næste års kontingent
  • den 17. januar fakturerer vi for beviser udstedt i november og december