Kort nyt om weekendens generalforsamling

Der blev lørdag den 21.3. afholdt generalforsamling i FSFI.

30 af foreningens medlemmer var mødt op. Derudover deltog også Lars Møller fra Aalborg Beredskab; han varetog posten som dirigent. Thomas Pedersen fra DFR holdt oplæg om de nye uddannelsesplaner. Og foreningens sekretær skrev og tog billeder.

Gf2

 

Bestyrelsen efter 21.3. 2015 ses på billedet nedenfor

Et af punkterne på den nu veloverståede dagsorden var valg til bestyrelsen i FSFI.

På valg var næstformand Jakob Kruse Enemærke, kasserer Janne Mosbak samt bestyrelsesmedlem Karl Zilmer.

Alle tre blev valgt uden modkandidater og med stor applaus fra forsamlingen.

Til posten som førstesuppleant og andensuppleant meldte henholdsvis Preben Bansemer og Jette Knapmann sig. Begge blev valgt med stor applaus og uden modkandidater.

 FOTDB57

 

Mere information fra dagen offentliggøres på hjemmesiden

Efterhånden som referat og en kortere sammenfatning af DFR-formand, Thomas Pedersens oplæg bliver færdigredigeret, vil de blive lagt på herværende hjemmesides medlemsdel.

 

GF1

 

 Tak for et godt møde.