MØD FSFI's BESTYRELSE 2017

På den netop afholdte generalforsamling i FSFI bød dagsordenen også på valg til bestyrelsen.

Den nye bestyrelse - med flere kendte ansigter - ser således ud:

Bestyrelsen2017

Fra venstre er det:
Søren Rømer (2. suppleant), André Bjørn Nielsen (formand), Jette Knapmann (bestyrelsesmedlem), Karl Zilmer (kasserer), Karsten Stie (bestyrelsesmedlem), Bjarne Mortensen (1. suppleant) og Jakob Kruse Enemærke (næstformand).

Farvel til Janne Mosbak
Formand André Bjørn Nielsen var ikke på valg. Det var til gengæld næstformand, Jakob Kruse Enemærke, der genopstillede uden modkandidater og genvalgtes med applaus.

FSFI's kasserer gennem mange år, Janne Mosbak, var på valg og valgte at sige farvel. Der var måske en lille tåre i øjenkrogen, da Janne fik blomster og en kuvert med en hilsen fra foreningen for sit lange engagement. Ikke mindst sekretæren har nydt godt af Jannes hjælp og sparring. 

Karl Zilmer valgtes enstemmigt og på bestyrelsesens opfordring som ny kasserer. Der var stor applaus til både Janne og Karl.
Der vil naturligvis være en overgangsperiode, hvor Janne Mosbak hjælper med at sætte den nye kasserer ind i opgaver og arbejdsgange.

Karsten Stie forlod sin suppleantpost for at blive menigt bestyrelsesmedlem. Heller ikke her var nogen modkandidater. Til gengæld blev der klappet endnu engang.

Janne Faar Blomster

Til de to suppleantposter var der hele fire kandidater og derfor en skriftlig afstemning, der resulterede i, at Bjarne Mortensen og Søren Rømer nu beklæder hhv første og anden suppleantposten. Fordelingen heraf skete ved lodtrækning styret af generalforsamlingens kyndige dirigent: Søren Korsgaard.

I løbet af de næste par uger vil referatet af generalforsamlingen kunne læses her på hjemmesiden.

Stemmetaelling
Dirigenten afventer resultatet af stemmeoptællingen.