Island tur/retur

Artikel fra ERC-konferencen 2016

FSFI var repræsenteret på ERC-konferencen, der afholdtes i oktober i Reykjavik.
Du kan her på hjemmesiden læse en gengivelse af oplevelser og en række opsamlede hovedpointer fra to intense døgn.
Læs blandt andet om at skære ind til benet og undgå for meget ”gæt, hvad læreren tænker”-feedback.  Og om at stoppe kursisten, så det undgåes, at der trænes forkerte færdigheder.

Link til artiklen (medlemsiderne kræver login)

Link til de seneste nyhedsbreve (artiklen var nævnt i det seneste nyhedsbrev).