Gør livet lidt lettere!

Over 200 medlemmer af FSFI har nu tilmeldt sig den automatiske betalingsordning for bevisudstedelser og kontingent. 

Vi fakturerer beviser i uge 3

For disse 206 medlemmer betyder det, at betalingen kommer til at foregå helt automatisk, når vi i starten af næste uge (uge 3) fakturerer for de beviser, der er udstedt i slutningen af 2017.

Den dag vi fakturerer beviserne, modtager de der har tilmeldt sig ordningen, ikke en regning, men i stedet en kvittering. Kvitteringen vil være specificeret som den har været de tidligere måneder, så du kan se hvilke kurser, det drejer sig om.

Vi trækker herefter pengene på det tilmeldte kort omtrent en uge efter, således at du betaler i overensstemmelse med den betalingsfrist, andre ikke-tilmeldte medlemmer har.

HUSK!

Hvis du ønsker at tilmelde et betalingskort til din profil hos FSFI, skal du blandt andet være opmærksom på følgende:

  • Husk at markere hvilke ydelser, dit kort skal betale!
  • Brug den lille blyant til at åbne redigeringsfelter!
  • Tryk på GEM, når du har markeret ændringer!
  • Vi kan IKKE trække penge for "gamle" regninger.
  • Du kan ændre dine indstillinger, når du vil.
  • Husk at skifte kort, når det udløber!

Forstoerrelse

Hvis ikke du har markeret, hvilke ydelser, der skal betales for, er kortet blot registreret, men ikke AKTIVT. Så står det med rød tekst, at du ikke har tilmeldt ydelser til ordningen.
Heldigvis kan vi kun trække for den type regninger, du har godkendt.
Dette betyder også, at vi ikke kan benytte ordningen til at betale "gamle" regninger eller rykkere; disse skal betales som hidtil.

Husk altid at trykke på gem, når du har åbnet noget med den lille blyant.


Marker Og Gem

EAN og andre muligheder

De medlemmer, der ikke er tilmeldt ordningen vil modtage en mail med en vedhæftet faktura, der har en uges betalingsfrist. Fakturaen vil tilsvarende kontingentet for 2018 kunne betales direkte på profilen på hjemmesiden, så du altid kan se, om der er ubetalte regninger.

Benytter din arbejdsplads EAN-betaling skal du intet foretage dig; vi sender fakturaen direkte til din arbejdsplads.

God modtagelse af ordningen

Sekretariatet jubler over, at der forhåbentlig skal bruges mindre og mindre krudt på rykkere. Nogle måneder har vi sendt næsten 100 rykkere ud. Flere af de medlemmer, der ofte har oplevet at glemme en betalingsfrist, har skrevet til sekretariatet, at de også frem til, at det hele kører automatisk, så adgangen til beviser pludselig ikke er lukket.