1-1-2-dagen

I dag er det 1-1-2-dag. 

Det er dagen, hvor Forum for Samfundets Beredskab inviterer en lang række politikere, aktører og myndighedspersoner indenfor beredskab samt internationale gæster til at drøfte spørgsmål og problemstillinger, der har at gøre med redning, politi, brand og det præhospitale akutberedskab. 

Arrangementerne foregår i Folketingets Fællessal og på Christiansborg Slotsplads, hvor offentligheden i dag blandt meget andet har kunnet oplevet lægehelikopteren lande og lette.

Du kan læse meget mere om Forum for Samfundets Beredskab og 1-1-2-dagen på http://www.samfundetsberedskab.dk/