Ændringer af DFR's uddannelsesplaner

På Dansk Førstehjælpsråds seneste møde vedtog rådet ændringer til flere uddannelsesplaner.

Arbejdet med planerne er varetaget i rådets uddannelsesudvalg, hvor også FSFI er repræsenteret.

Der er fire planer med mindre ændringer, der skal implementeres i undervisningen med det samme, og to planer med mere vidtgående ændringer, der implementeres i løbet af 2022.

De mindre ændringer er i:

  •      Førstehjælp ved hjertestop
  •      Basal førstehjælp til børn
  •      Opdatering af livreddende førstehjælp
  •      Opdatering af førstehjælp ved hjertestop

I disse planer er der foretaget ændringer omkring alarmeringstidspunktet ved fremmedlegemer i luftvejen.
Det forventes, at instruktørerne implementerer ændringerne så hurtigt som muligt.

Blødninger

Mere vidtgående ændringer er i:

  • Tilvalgsuddannelsen Førstehjælp ved blødninger
  • Særtillæg 3 - Livstruende blødninger.

I disse to planer er ændringerne af en mere gennemgribende karakter:

  • Begrebet Massive blødninger indføres samt en definition på, hvornår en blødning er en massiv blødning.
  • ABC-algoritmen ændres, så den nu ved blødninger hedder MABC.
  • Træning med præfabrikerede tourniquets bliver obligatorisk.

Til gengæld udgår improviserede tourniquet (knebelpres).

Da ændringerne i disse to planer er af en mere vidtgående karakter og bl.a. indebærer, at instruktørerne skal have indkøbt trænings-tourniquet og ændret deres undervisning, så er der en implementeringsperiode frem til 31. december 2022.
I den tid vil det være tilladt både at undervise efter den "gamle" uddannelsesplan og efter den nye.

Se planerne

Du finder en oversigt alle Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner i FSFI's Vidensbank, hvor planerne kan hentes i deres helhed. 

Her finder du også DFR's rettelsesblade, der på overskuelig vis lister de rettelser og ændringer, der er foretaget i rådets planer siden oktober 2020.

Se nyheden på rådets hjemmeside