Ændring i kørekortbekendtgørelsen og opdaterede meritregler

Kørekortbekendtgørelsen er blevet ændret.

Ændringerne betyder, at man nu skal være i besiddelse af et gyldigt førstehjælpsbevis på tidspunktet for køreprøven.
For færdselsrelaterede førstehjælpskurser gælder det, at de ikke må være mere end et år - i modsætning til Dansk Førstehjælpsråds normale anbefaling om at man opdaterer sin førstehjælp efter maksimalt 24 måneder.

Tidligere var kravet at det ikke måtte være mere end ét år ved indlevering af ansøgning om kørekort - men da man kan vente ét år med at gå til køreprøve fra teoriprøven, er kravet altså nu blevet strammet. Ændringen er trådt i kraft.

Dansk Førstehjælpsråd har derfor også pr. 15. september 2020 ændret sin fortolkning af meritregler. Du finder de opdaterede meritregler her.

Du finder DFR's nyhed her.