Reviderede retningslinjer fra DFR

DFR har d. 11. maj 2020 meddelt ændringer i retningslinjerne

LEMPELSE I AFSTANDSKRAVET
Som en konsekvens af regeringens ændringer i minimumsafstanden mellem personer, ændrer Dansk Førstehjælpsråd også sin vejledning.

Antallet af kursister er dog stadig maksimum 9 pr hold, og kravet til gulvareal er stadig 4m2 pr kursist.

For kurser i EUD og AMU-regi henvises der til Undervisningsministeriet.

SÆRLIGT FOR FÆRØERNE
For Færøerne ophæves den midlertidige begrænsning på antallet af kursister.
Her vil man fremover kunne afholde kurser med op til 16 kursister.

De øvrige elementer i retningslinjerne gældende fra 21. april skal stadig overholdes.
Hvis der igen konstateres smittede på Færøerne, vil der atter blive meddelt en begrænsning i antallet af kursister.

De reviderede retningslinjer i deres fulde længde kan læses her

Desude kan du se nyheden på DFR's hjemmeside.