Vedligeholdelseskursus d. 7.12.2019 i Aalborg (FULDTEGENET)

KURSET ER FULDTEGNET

Dette vedligeholdeldeskursus for førstehjælpesinstruktører afvikles i Aalborg lørdag den 7. december 2019 fra klokken 9.00 - 17.00.
(Morgenkaffe fra klokken 8.30)

Dagen arrangeres i samarbejde med Nordjyllands Beredskabs Uddannelsescenter, der står for undervisningen.

Alle tilmeldte modtager nogle uger før kurset en mail med deltagerliste og anden praktisk information. 

Formål og udbytte

Formålet med kurset er, at kursusdeltageren:

  • Vedligeholder sin teoretiske viden og praktiske færdigheder på førstehjælpsinstruktørniveau.
  • Erhverver ændringer og fornyelser på det pædagogiske og/eller førstehjælpsmæssige område.
  • Bibringes de kompetencer, der sætter vedkommende i stand til at gennemføre førstehjælpskurser på en mere praktisk orienteret og virkelighedsnær måde, og med høj grad af deltager- aktivitet og involvering.

Efter gennemført vedligeholdelsesuddannelse for førstehjælpsinstruktører jf. ovenfor er den tidligere erhvervede førstehjælpsinstruktørkompetence gældende i endnu fem år til udgangen af 2024.

Indhold

Uddannelsen indeholder bl.a. følgende delemner:

  • Pædagogiske metoder og instruktørrolle ved praktiske øvelser der påvirker til holdningsdannelse, motiverer og nedbryder barrierer.
  • At identificere og aktivt medinddrage forhold som deltagerens forudsætninger, hverdag, erfaring, ressourcer og rammer.
  • At udvælge og anvende feedback som en del af lærings-processen.
  • At udvælge og anvende forskellige metoder i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning, herunder med et særligt sigte på færdighedsundervisningen.

Deltagerforudsætninger

Uddannet førstehjælpsinstruktører i regi af Dansk Førstehjælpsråd og optaget på Dansk Førstehjælpsråds oversigt over godkendte førstehjælpsinstruktører.

Bedømmelse og kursusbevis

Der er kontinuerlig bedømmelse af den enkelte deltager gennem hele vedligeholdelsesuddannelsen. For deltagere, der vurderes at honorere alle vedligeholdesesuddannelsens kompetencemål, udstedes bevis for gennemført kursus.