OPTAGET - Vedligehold 17. oktober Glostrup

VEDLIGEHOLDELSESKURSUS FOR FØRSTEHJÆLPSINSTRUKTØRER

For undervisningen står Nordjyllands Beredskabs Uddannelsescenter, der skriver følgedende om indholdet.

Overordnet formål:
Deltageren er orienteret om relevante ændringer og nyheder i forhold til førstehjælpsundervisningen og –området.
Deltageren kan sikkert udføre kvalitets-HLR uden AED/hjertestarter.
Deltageren kan omsætte kompetencemål til praktisk undervisning.

Indhold:
Velkomst og præsentation
Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringspunkter.
Kvalitets-HLR uden AED/hjertestarter jf. ERC’s guidelines
Omsætning af kompetencemål til praktisk undervisning
Afslutning og evaluering

Varighed:
1 dag.

Deltagerantal:
8- 16 pr. hold.

Uddannelsessted: Glostrup
Info sendes til deltagerne.

Påklædning:
Til praktiske øvelser.

Forudsætninger:
Man skal være tilknyttet en organisation under Dansk Førstehjælpsråd for at kunne deltage på dette kursus
Godkendt instruktørbevis i førstehjælp, der ikke er ældre end 5 år.

Pris:
Deltagerpris kr. 2.350 eksklusiv moms.
Du skal være medlem´af FSFI og tilmelde dig personligt.

Andet:
Der er forplejning dagen igennem.