Den 29. marts kan du træffe FSFI's formand på medlemstelefonen

Nærmere info følger om tidsrum.