Strategiseminar i FSFI's bestyrelse

FSFI's bestyrelse og sekretariatet mødes til det årlige 24 timers strategiseminar. 
Mødet starter fredga og slutter lørdag.