Forlænget og begrænset ekspedition ml. 10.10. - 1.11.

I forbindelse med og i forlængelse af efterårsferien er der en periode fra og med den 10. oktober til og med den 3. november, hvor FSFI's sekretariat er meget sparsomt bemandet. 

For perioden mellem torsdag den 10. oktober og til og med søndag den 3. november gælder følgende:

  • FSFI ser alle mails men reagerer en del langsommere på dem end vanligt.
  • Spørgsmål angående problemer med eksistsrende medlemmers adgang til DFR's bevissystem prioriteres højt.
  • Har du konkrete problemer med eller spørgsmål til bevisudstedelse bedes du skrive direkte til bevissupport@fsfi.dk
    • I mailen bedes du komme med detaljer om kurset samt hvilket problem, du har behov for hjælp til.

  • Indmeldelser i FSFI kan først færdigekspederes umiddelbart efter den 3. november.
  • Der kan ikke lægges telefonsvarerbeskeder i perioden. 

  • Vi beklager det besvær ovenstående måtte medføre.