FSFI's sekretariat holder juleferie

Sekretariatet holder julelukket for henvendelser i perioden fra og med lørdag den 22. december til og med tirsdag den 1. januar 2019.