Bestyrelsesmøde

Efterfølgende vil referatet kunne findes på medlemsiderne