Bestyrelsesmøde i FSFI

Bestyrelsen holder møde dagen før generalforsamlingen.

Har du en henvendelse til FSFI's bestyrelse, skriv til sek@fsfi.dk